Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Inspektor nadzoru inwestorskiego
#1
To funkcja niezależna od kierownika budowy, dlatego nie może być sprawowana przez tę samą osobę. Inwestor budujący dom jednorodzinny nie ma prawnego obowiązku zatrudniania inspektora nadzoru, ale ta forma kontroli może być bardzo przydatna, szczególnie gdy budowę powierzamy generalnemu wykonawcy, gdzie częstą praktyką jest łączenie funkcji szefa lub pracownika
firmy wykonawczej z kierownikiem budowy. Zadaniem inspektora nadzoru jest kontrola prac wykonawcy, a także nadzór nad realizacją zadań przez kierownika budowy.Oprócz prac kontrolnych, inspektorowi nadzoru możemy zlecić także przygotowanie harmonogramu budowy oraz kosztorysu. Inspektor nadzoru, mając nasze pełnomocnictwo, załatwi też formalności urzędowe.

Obowiązki inspektora nadzoru
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
należy (art. 25 ustawa – Prawo budowlane):
 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę,przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Prawa inwestora nadzoru
Inspektor nadzoru, ze względu na posiadane uprawnienia, ma większy zakres działań niż inwestor. Ma także większe możliwości manewru, może bowiem, za każdym razem potwierdzając to wpisem do dziennika budowy:
 • wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych;
 • żądać od kierownika budowy przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i certyfikatów dotyczących użytych materiałów budowlanych;
 • żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania prac wykonanych wadliwie;
 • żądać wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

za Wienerberger
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości