Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
CD Termoorganika
#1
Kontrola i odbiór robót

W celu zapewnienia należytej jakości poszczególnych etapów robót ociepleniowych oraz całego systemu należy stosować:
 • odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają,
 • odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych w szczegółowych warunkach umowy, określających także terminy odbiorów częściowych,
 • odbiory ostateczne (końcowe) polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie; przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.
W czasie odbiorów kontroli podlegają m.in.:
 • stan i geometria podłoża,
 • sposób przygotowania podłoża,
 • przyklejenie płyt styropianowych,
 • zastosowanie łączników mechanicznych,
 • warstwa zbrojona,
 • obróbki blacharskie,
 • wyprawy tynkarskie i malowanie,
 • zgodność zastosowanych składników systemu ociepleń z projektem,
 • ocena wizualna elewacji
Celem przeprowadzania kontroli poszczególnych etapów robót ociepleniowych jest uniknięcie nawarstwiania się ewentualnych, kolejnych błędów. Zaniedbanie takiej kontroli prowadzić może do złej jakości wykonanego ocieplenia, w efekcie do konieczności wykonywania poprawek, co grozi niedotrzymywaniem terminów i karami umownymi.

Warto pamiętać

Wpływ na jakość wykonanego ocieplenia ma nie tylko jakość poszczególnych jego składników. Ostateczny efekt zależy od wielu innych czynników, o których warto pamiętać realizując roboty ociepleniowe. W szczególności warto więc zwrócić uwagę na:

Dokumentację projektową uwzględniającą:
 • ocenę stanu podłoża,
 • określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenie łączników mechanicznych,
 • rozwiązania szczegółów ocieplenia i detali architektonicznych,
 • rozwiązania sposobów wykonania i mocowania obróbek blacharskich.
Dokumentację budowy zawierającą:
 • protokoły przekazania placu budowy lub frontu robót,
 • zapisy o postępie robót,
 • potwierdzenia odbioru robót zanikających,
 • zapisy o wystąpieniu utrudnień,
 • zapisy o konieczności wykonania robót dodatkowych.
Technologię prowadzenia robót ociepleniowych:
przygotowanie podłoża (odkurzenie, umycie, usunięcie porostów, wyrównanie, naprawienie, wzmocnienie, gruntowanie),
 • sposób przyklejenia styropianu (zachowanie mijankowego układu warstw, niedopuszczenie do pokrywania się krawędzi płyt z narożami otworów, zastosowanie odpowiedniej ilości kleju),
 • nakładanie kleju na płyty),
 • grubość materiału ocieplającego krawędzie ościeży,
 • wykonanie otworów pod łączniki mechaniczne (tzn. właściwy dobór narzędzi do występującego podłoża i niewykonywanie otworów w materiałach szczelinowych wiertarką udarową),
 • dobranie, rozmieszczenie i osadzenie łączniki mechanicznych,
 • wklejenie dodatkowych, ukośnych pasów siatki zbrojącej w narożach otworów,
 • staranne wykonanie warstwy zbrojonej,
 • dostateczne wielkości zakładów siatki zbrojącej,
 • niemieszanie zapraw i mas z innymi zaprawami, dodatkami,
 • unikanie widocznych na elewacji połączeń tynku (tzw. zgrzewy),
 • stosowanie siatek osłonowych podczas prac tynkarskich,
 • nie wykonywanie prac ociepleniowych przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze.
Stosowanie kompletnego systemu ociepleń Termo Organika®. Stosowanie poszczególnych elementów systemu od różnych producentów (kompletatorów) może spowodować powstawanie usterek systemu ociepleń.

W praktyce najczęściej zamienianymi, a jednocześnie kluczowymi z punktu widzenia trwałości systemu, elementami są:
 • zaprawa klejąca do przyklejania styropianu,
 • zaprawa do zatapiania siatki,
 • siatka zbrojąca.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości